Voorwaarden industrie en troffel

standaard  voorwaarden industrie en troffel

Standaard voorwaarden industrie en troffel

 • De kunststof vloeren van LUX FLOORING worden opgeleverd conform CUR-aanbevelingen.
 • De uitvoering geschiedt geheel in onderling overleg en de opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat tijdens de uitvoering niemand van de vloeren gebruik maakt.
 • De opdrachtgever dient op eerste aanvraag, doch minimaal 3 weken voorafgaand aan onze werkzaamheden, de definitieve kleurstelling schriftelijk bekend te maken.
 • De ondervloeren dienen voor aanvang van onze werkzaamheden bezemschoon, obstakel-, urine- en vetvrij te zijn. Ook alle verf- of gipsrestanten op de vloeren moeten zijn verwijderd.
 • Indien voor het aanbrengen van de vloeren het van belang is om deuren te verwijderen zal dat door Luxflooring zelf worden uitgevoerd. Het terugplaatsen van deuren zal door de opdrachtgever worden verzorgd.
 • De standaard hoogte van plinten is 50 mm. Bij hogere plinten zal een meerprijs worden berekend.
 • De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er in de ruimten gelijkmatig gestookt wordt, de ondergrond­temperatuur ten minste 15 °C bedraagt en het gebouw geheel wind- en waterdicht is.
 • In de ruimte waar onze werkzaamheden plaatsvinden, moet de volledige verlichting functioneren.
 • De opdrachtgever dient ter plaatse (schoon)water en elektriciteit gratis ter beschikking te stellen. Ook moeten onze werknemers gebruik kunnen maken van een werkend toilet.
 • De relatieve luchtvochtigheid in de werkruimte mag niet hoger zijn dan 75%. Dit wordt door ons, met eigen apparatuur, gemeten en beoordeeld.
 • De ondervloer is een zandcementdekvloer D30 met een vlakheid/evenwijdigheid van 5mm bij een afstand tussen de meetpunten van 1m (conform NEN 2741) of gelijkwaardig.
 • Het vochtpercentage van de zandcementdekvloeren of betonvloer mag niet hoger liggen dan 3,5%, bij een anhydriet ondergrond mag dit niet hoger liggen dan 0,5%. Dit wordt door ons, met eigen apparatuur, gemeten en beoordeeld. Van belang is dat er sprake is van een ‘blijvend droge vloer’. Er is geen sprake van garantie, wanneer door onze uitvoerder een vochtscherm wordt geadviseerd, dit advies vervolgens niet wordt opgevolgd door opdrachtgever en later problemen ontstaan door vocht.
 • Bij een anhydrietvloer dient de filmlaag vooraf door opdrachtgever volledig verwijderd te zijn.
 • Indien het een bestaande ondervloer betreft, zal er beoordeeld moeten worden of er geheel of gedeeltelijk geëgaliseerd of gerepareerd dient te worden. Dit geschiedt in overleg.
 • Egalisatie en reparaties aan de ondervloer: in regie.
 • LUX FLOORING kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan de vloer als gevolg van bouwkundige constructie, optrekkend vocht, vocht vanuit de muren e.d.
 • Toegangsweg tot het bouwterrein en op de plaats van het werk:
  • tot aan de toegangsdeur is een stevige, brede toegangsweg noodzakelijk, die met grote vrachtwagens bereden kan worden. Materiaaltransporten moeten kunnen plaatsvinden met lange afstand vrachtwagens die niet zijn voorzien van aandrijving op alle wielen. Opdrachtgever dient dit bij LUX FLOORING na te vragen;
  • problemen bij de aanvoer van onze materialen dienen vermeden te worden, b.v. uitvoering van werkzaamheden aan de toegangswegen. Wachttijden worden doorberekend;
  • indien er sprake is van werkzaamheden op een verdieping, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat vervoer naar de betreffende verdieping mogelijk is.

     Specifieke voorwaarden troffelvloeren

 • Indien de opdrachtgever kiest voor een vloer in de kleuren zwart of antracietgrijs aanvaart LUX FLOORING geen aansprakelijkheid voor eventuele spaanslagen en/of wit uitslaan van de vloer.
 • Afvoerputjes ca 3mm boven het vloerniveau te worden geplaatst. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het recht plaatsen van de putjes.
 • Standaard zal de troffelvloer de ondervloer volgen. Voor de verwerking op afschot wordt een meerprijs berekend.


 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Social media

Instagram

Linkedin

GoogleVAN 18-12-2019 T/M 06-01-2020 IS ONZE SHOWROOM GESLOTEN!

Contact


Tel: +31 854 009 972

Info@luxflooring.nl


Showroom

Da Vincilaan 37

6716 WC EDE


Woensdag 10:00 - 17:00

Vrijdag 10:00 - 17:00

Zaterdag 10;00 - 15:00


Overige dagen op afspraak